Uskollisuuden Kilta

Kristiinan Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta perustettiin 16.11.1976. Kristiinan Killan puheenjohtajaksi valittiin Kerttu Jylli ja kiltaemännäksi ja varapuheenjohtajaksi Hilkka Linna. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 28 henkilöä. Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan SNLL:n vpj. Impi Jokinen ja SNL:n piirijaoston pj. Pirkko Lilja.

Kerttu Jylli on toiminut kiltaäitinä 10 vuotta. Toukokuussa 2003 kiltaäidiksi valittiin Arja Haavisto. Kiltamuorina on toiminut Kerttu Marjamäki.

Uskollisuuden Kiltojen tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Uskollisuuden Killassa toteutetaan entisajan kilta-ajatusta sovellettuna SvoLin henkeen ja toimintaan. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, toveri-illat, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kilta on osa pääseuraa, mutta sillä on kuitenkin esim. oma johtokunta, vuosikokous, jäsenmaksu ja talous.